12.500 Örebroare nonchaleras [...]

2014-01-10 08:27:30
Nolltaxa Örebro

[Läs mer här]

Nolltaxa Örebro tilldelas sti[...]

2013-12-15 01:09:34
Nolltaxa Örebro

[Läs mer här]

Över 12500 underskrifter insa[...]

2013-10-11 20:16:27
Markus Allard

[Läs mer här]

Artikel om Nolltaxa Örebro i [...]

2013-09-04 22:05:38
Markus Allard

[Läs mer här]

Folkinitiativet - Nolltaxa Örebro!

Nolltaxa Örebro har nu arrangerat en namnlista för att försöka driva igenom avgiftsfri kollektivtrafik. Enligt kommunallagen måste politikerna hålla en folkomröstning om 10% av de röstberättigade skriver på en namnlista. Målet är alltså ca. 10 000 namn.

Vi behöver alla namn vi kan få, det kommer inte att ställas några krav på dig efter du har skrivit under namnlistan, och vi kommer inte heller att skicka massor av reklam hem till dig.

Det enda krav som finns är att du är boende i Örebro kommun och att du är röstberättigad! För mer information, se flikarna Om oss och Fakta, eller skicka ett mail till kontakt@nolltaxaorebro.se